Ministarka bez portfelja u vladi Srbije, Prof. dr Slavica Đukić Dejanović je 17. novembra održala inicijalni sastanak sa organizacijama civilnog društva u cilju veće saradnje i zajedničkog rada na Populacionoj strategiji. Sastanku su prisustvovali predstavnici dve organizacije koje su članice mreže HumanaS: Crveni krst Srbije i Amity. Svakako će ovakvi sastanci omogućiti da se položaj starijih u Srbiji poboljša i ostvariti jedan od naših ciljeva, a to je uključivanje starenja u sve politike.