Proteklog vikenda  članice mreže HumanaS  učestvovale su na obuci koja se bavila javnim zagovaranjem zasnovanim na dokazima i proverljivim podacima. Obuka je održana u beogradskom hotelu Palace, a moderatorka je bila Snežana Stojanović.

img_20161204_121639

 

Obuka predstavlja deo regionalnog projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” kojim koordinira Crveni krst Srbije, a čiji je jedan od ciljeva uspešno javno zagovaranje kod donosioca odluka zajedno sa i u interesu starijih osoba, za promene koje će omogućiti njihovo veće učešće u javnom životu i bolju socijalnu uključenost na svim nivoima. Projekat je finansiran od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj i pored Srbije sprovodi se još i u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.

img_20161204_121703

 

Tokom obuke fokus je bio na razjašnjenju značaja i tehnika vezanih za koncept javnog zagovaranja zasnovanog na dokazima i proverljivim podacima kao standarda za zagovarački rad organizacija civilnog društva okupljenih u mrežu HumanaS. Diskutovano je i o prepoznavanju problema, identifikovanju donosioca odluka ka kojima je zagovaranje usmereno, objašnjen je koncept trougaone analize koja obezbeđuje relevantnost teme i ukazuje na potrebne aktivnosti u pripremnom periodu za zagovaranje.

img_20161203_103314

 

Učesnici su zatim kroz praktičan rad u grupama, a na osnovu u ovom projektu ranije napravljene situacione analize, odlučivali o problemima koji mogu biti predmet zagovaračke kampanje u kasnijem toku projekta. Diskutovano je o mogućim temama, u kontekstu njihove relevantnosti za populaciju starijih u Srbiji ali i poznavanja narednih koraka u procesu pridruživanja Evropskoj uniji koji mogu biti pomoć ili prepreka u zagovaranju. Raspravljano je o mogućim političkim rešenjima na različitim nivoima i tome kako zagovaranje od strane mreže organizacija civilnog društva na najefikasniji način može da doprinese dosezanju ovih političkih rešenja. Do kraja obuke predstavnici mreže su se složili oko teme buduće zagovaračke kampanje i dogovorili oko narednih koraka koje treba preduzeti u pogledu sakupljanja preliminarnih informacija i kontakta kako bi se krenulo u sakupljanje proverljivih podataka na kojima će kampanja naredne dve godine biti zasnovana.

 

img_20161203_122039img_20161203_122017img_20161204_123138

img_20161203_122022

 

 

 

 

img_20161204_115056

 

 

 

20161204_123623