Predstavljamo treći broj biltena koji govori o socijalnoj inkluziji starijih osoba u zemljama Zapadnog Balkana, a koji je deo projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ finansiranog od strane Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta.

U ovom broju želimo da vas informišemo o predstojećoj Ministarskoj konferenciji o starenju koja će se održati naredne godine u Lisabonu a kojoj prethodi evaluacija sprovođenja Regionalne strategije implementacije Madridskog internacionalnog plana akcije o starenju. O ovome piše Vitalija Gaucaite Wittich, šefica Odseka za stanovništvo, UNECE. Osvrnućemo se i na septembarski izveštaj Nezavisnog eksperta za ljudska prava starijih osoba pri Visokom komesarijatu za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Prikazaćemo i aktivnosti Austrijskog Crvenog krsta usmerene na socijalno uključivanje starijih od osamdeset godina, kao i redovne aktivnosti partnera u okviru projekta.

 

Preuzmite “BILTEN-BR-3-Inicijativa-za-socijalno-uključivanje-starijih-osoba.pdf” BILTEN-BR-3-Inicijativa-za-socijalno-uključivanje-starijih-osoba.pdf – Preuzeto 476 puta – 1 MB