Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije inicirao je sprovođenje istraživanja „Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji“, koje je realizovano uz podršku Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Stalne konferencije gradova i opština. Istraživanje je sproveo Centar za socijalnu politiku u periodu od oktobra 2015. godine do marta 2016. godine.

Za detalje o istraživanju kao i preuzimanje dokumenta u PDF formatu, molimo da sledite donji link:

 

Objavljeno istraživanje „Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji“