Položaj starijih na selu – Blog post na sajtu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije

 

Tekst o položaju starijih na selu predstavlja kratak osvrt na istraživanje koje su Crveni krst Srbije i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sproveli uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) tokom 2016. godine. Objavljen je na sajtu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije a autor je Nataša Todorović, stručni saradnik u Crvenom krstu Srbije.

 

http://www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/?p=7609

 

Položaj starijih na selu – Blog post na sajtu organizacije HelpAge International

 

Depopulacija sela dovela je do teškog položaja starijih u ruralnom području svuda u svetu, pa i u Srbiji. O tome govori tekst objavljen na sajtu međunarodne organizacije HelpAge International, a njegov autor je Nataša Todorović,stručni saradnik u Crvenom krstu Srbije.

 

http://www.helpage.org/blogs/natasa-todorovic-15078/as-rural-serbia-depopulates-what-is-impact-on-the-older-people-left-behind-1031/