U nedelju 18. juna i ponedeljak 19. juna 2017. godine u Sarajevu u Bosni i Hercegovini održan je sastanak partnera na projektu „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“. Sastanak je organizovala Asocijacija Osmijeh iz Gračanice, partneri zaduženi za realizaciju projekta u Bosni i Hercegovini. Projektom koordinira Crveni krst Srbije a izvodi se u pet zemalja regiona uz finansijsku podršku Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta i održani sastanak je bio prilika da nakon godinu i po dana sprovođenja projekta partneri prodiskutuju o do sada postignutim rezultatima ali i o planovima za ovu i narednu godinu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija koje projektom koordiniraju u svojim državama: Albanska asocijacija gerijatara i gerontologa, Asocijacija Osmijeh iz Bosne i Hercegovine, Asocijacija Humanost iz Makedonije i Makedonski Crveni krst, Crveni krst Crne Gore, koordinatori projekta iz Crvenog krsta Srbije, kao i predstavnice Austrijskog Crvenog krsta koji pruža tehničku podršku u koordinaciji.

Partneri su kroz kratke prezentacije predstavili dosadašnji tok projekta i dostignuća u svojim državama, prodiskutovano je o adminstrativnim temama vezanim za izveštavanje i rokove, da bi se sastanak zatim bavio aktivnostima planiranim za drugu godinu projekta. Diskutovano je o temama istraživanja koje će partneri u svojim državama sprovesti radi prikupljanja informacija za kampanje javnog zagovaranja  kao i o izazovima i mogućnostima vezanim za lokalne mikro-projekte koji će u svakoj od država biti finansirani do kraja godine.

Partneri su razgovarali i o monitoringu i evaluacijama u okviru svog rada na projektu i imali vremena za pitanja koja se tiču realizacije projekata. Nakon završetka partnerskog sastanka partneri i predstavnici mreža iz pet zemalja nastavili su obuku vezanu za pisanje projekata namenjenih konkursima Evropske unije koju su držali eksperti Austrijskog Crvenog krsta Charlotte Struempel i Michaela Pichler.