U okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ kao važan deo redovnih regionalnih projektnih aktivnosti od 19. do 21. juna 2017. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina održana je radionica pod nazivom „Kako da uspešno napišete projektni predlog za grantove Evropske unije“. Radionica je bila namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva iz pet zemalja u kojima se ovaj projekat realizuje uz poršku Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Po četiri organizacije civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne  Gore, Makedonije i Srbije su uzele učešće u radionici. Pored predstavnika Crvenog krsta Srbije koji koordinira ovim regionalnim projektom, na radionici su učestvovali predstavnici tri organizacije koje su članice mreže HumanaS: Čovekoljublje, Gerontološko društvo i Univerzitet za treće doba “Đuro Salaj”.

 

Radionicu su vodile ekspertkinje iz Austrijskog Crvenog krsta: Michaela Pichler i Charlotte Struempel. Pored partnera koji projekat implementiraju u svojim zemljama i koordiniraju radom mreža, učesnici radionice bili su predstavnici organizacija civilnog društva koje su članice mreža koje se bave zagovaranjem za poboljšanje položaja starijih osoba na Zapadnom Balkanu i uključivanjem starijih u sve sfere društva. S obzirom na to da je jedan od ciljeva projekta upravo unapređenje kapaciteta mreža i ječanje organizacija civilnog društva koje se uključene u rad mreža, u ovom slučaju transfer znanja je važan korak ka boljoj implementaciji ciljeva projekta. Jačanje kapaciteta mreža na ovaj način doprinosi i drugom cilju projekta, a to je unapređenje socijalne inkluzije starijih muškaraca i žena. Kroz ovu radionicu očekujemo povećanu mogućnost za kreiranje i sprovođenje uspešnih projekata koji su namenjeni poboljšanju kvaliteta života starijih osoba u regionu. Značajno je i to što su na radionici učestvovali i predstavnici samih starijih.

 

Radionica se bavila i pregledom institucija unutar Evropske unije i konkursima za dodeljivanje sredstava za projekte, a obrađene su i teme koje se tiču konkretnih znanja i veština u pripremi i pisanju projektnih predloga za fondove Evropske unije: identifikacija problema, analiza zainteresovanih strana, logički okvir, budžet, pisanje koncepta. Metod rada je bio interaktivni rad u malim grupama.

 

U radionici je učestvovao i predstavnik Delegacije Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Vladimir Pandurević koji je imao posebnu sesiju u kojoj je objasnio funkcionisanje na koji način i šta treba prvo da znamo i uradimo pre nego što započnemo sa pisanjem projektnog predloga, a takođe je odgovarao i na različita pitanja učesnika.

Učesnici su radionicu ocenili visokim ocenama, potvrđujući da će im stečena znanja biti korisna u radu. U radionici je učestvovalo ukupno 34 učesnika.