Povodom najavljenog donošenja novog Zakona o socijalnoj zaštiti Zaštitnik građana Republike Srbije je 29. juna organizovao okrugli sto pod nazivom ”Izazovi u obezbeđivanju servisa podrške i pomoći osobama sa invaliditetom i starijim osobama”. Razgovaralo se o dve glavne teme: o servisima podrške u skladu sa potrebama građana i o pomoći i nezi drugog lica. Okrugli sto je bio prilika da otvoreno razgovaraju predstavnici ministarstava i organizacija civilnog društva.

Važan zaključak okruglog stola je da je neophodno da u izradu novog Zakona budu uključeni ili tokom nje konsultovani predstavnici organizacija civilnog društva, kao i predstavnici osoba sa invaliditetom i starijih osoba, ali i nezavisna tela koja se bave ljudskim pravima. Prilikom izrade novog Zakona o socijalnoj zaštiti važno je voditi računa o dostupnosti usluga, kao i o razvijanju inovantnih usluga koje će pomoći da ove dve kategorije stanovništva imaju kvalitetniji život. Takođe je važno obezbediti i javnu raspravu koja će omogućiti poboljšanje Zakona sa stanovišta potreba građana.

 

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici dve organizacije koje su članice mreže HumanaS, što mreži omogućava da da svoj doprinos u izradi novog Zakona o socijalnoj zaštiti i da pritom promoviše veću socijalnu inkluziju pre svega starijih osoba.