Osmi sastanak Otvorene radne grupe za starenje održan je od 5. do 7. jula 2017. godine u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, a sa učešćem predstavnika Crvenog krsta Srbije. Ovo učestvovanje Crvenog krsta Srbije je najbolji primer socijalne inkluzije starijih i učešća starijih u razvoju, jer je Nacionalno društvo predstavljala g-đa Miroslava Matić, starija volonterka Crvenog krsta Kragujevca.

Miroslava Matić je zahvaljujući podršci HelpAge International i UNFPA na sastanku u Njujorku dala svoj doprinos da se glas starijih žena čuje. Istakla je da starije žene imaju ista prava i da poštovanje tih prava mora da se obezbedi u praksi, jer za starije žene ravnopravnost znači puno učestvovanje u svim aspektima života, a za to je neophodno obezbediti ravnopravnost pred zakonom i ravnopravnost u praksi. Činjenica je da vlade treba da budu odgovorne i da usvoje, revidiraju i unaprede zakonski okvir koji sprečava direktnu i indirektnu diskriminaciju i nasilje nad starijima osobama, ali na njima je i da obezbede efiksanu primenu već postojećih zakona. Vlade treba da imaju strožije kazne za počinioce, ali pored efikasne kaznene politike potreban je i rad sa počiniocima nasilja kroz različite oblike savetodavnog psihoterapijskog rada kako bi se efikasnije prevenirali ponovljeni slučajevi zlostavljanja.

Na ovom sastanku organizacija HelpAge International predstavila je i svoj izveštaj pod nazivom “Imaju ista prava” (Entitled to the Same Rights). Radi se o podacima o diskriminaciji i nasilju nad starijim ženama koji su prikupljeni tokom fokus grupa sa 250 žena iz 19 zemalja. Među njima je bilo 35 žena iz Srbije (Savski Venac, Velika Plana i Kragujevac) i one su jasno podvukle da je diskriminacija starijih žena prisutna u svim sferama života i od strane različitih ljudi, ali su istakle posebno tešku situaciju starijih žena sa sela.

Više detalja:

Imaju ista prava

https://www.redcross.org.rs/media/2467/imaju-ista-prava-pdf.pdf

Entitled to the Same Rights

https://www.redcross.org.rs/media/2468/entitled-to-the-same-rights-lowres-1.pdf