Tema ovogodišnjeg obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima  je bila “Prepoznajmo i zaustavimo finansijsko zloupotrebu starijih, kao oblika kršenja ljudskih prava”. Ove godine je Nataša Todorović, iz Crvenog krsta Srbije i mreže HumanaS pozvana da da video-izjavu tokom zvaničnog sastanka 16. juna u Njujorku u sedištu Ujedinjenih nacija.

U izjavi je Nataša Todorović istakla da je u Srbiji, kao i u drugim državama vidljivo da finansijske poteškoće u društvu koje izazivaju između ostalog povećanu nezaposlenost mladih, ujedno povećavaju i rizik od finansijskog zlostavljanja starijih osoba. Ovo nije rezervisano samo za one države koje se nalaze u finansijskoj tranziciji, isti fenomen se može prepoznati u svakoj od zemalja koje se nalaze u finansijskoj krizi – a naročito je naglašen u periodu nakon 2008. godine.

Javno dostupne statistike pokazuju da visoku stopu nezaposlenosti u Srbiji prati i porast učešća penzionera u prihodima domaćinstava. U našem društvu postoji određeni nivo očekivanja od starijih u pogledu izdržavanja svojih porodica, dece i unučadi, koji podrazumeva posvećivanje vremena drugima, ali u nekim slučajevima i stavljanje na raspolaganje svojih prihoda, što može da ih spreči u ispunjavanju sopstvenih materijalnih potreba. Ovo stvara kulturu žrtvovanja kod starijih i ujedno objašnjava relativno nizak nivo prepoznavanja i prijavljivanja finansijskog zlostavljanja starijih u Srbiji.

Pitanje finansijskog zlostavljanja starijih je ozbiljan problem kako na ličnom tako i na nivou čitavog društva između ostalog jer se masovno ne prepoznaje i zbog toga retko prijavljuje. Deo problema je i to da je ono povezano sa predrasudama i ejdžizmom, a te predrasude su internalizovane i od strane samih starijih osoba. Treba podsećati da finansijsko zlostavljanje krši osnovna ljudska prava starijih, a da je situacija tim složenija što stariji često nisu informisani o svojim pravima. Čak i kada znaju šta su njihova garantovana prava, pristup je često toliko složen da sve podseća na paukovu mrežu.