U okviru dugogodišnje saradnje Crvenog krsta Srbije sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Crveni krst Srbije je od 1. aprila započeo rad na projektu „Starenje u gradu“. Ovaj projekat kao i prethodni projekti baviće se i baviće se utvrđivanjem kvaliteta života starijih žena i muškaraca u urbanim sredinama,  i njihovim stvarnim potrebama a u cilju davanja što boljih preporuka donosiocima odluka i kreatorima javnih politika. Podaci sakupljeni na ovaj način moći će da se porede sa podacima iz prošlogodišnjeg projekta „Položaj starijih na selu“ čime će slika o starenju i položaju starijih u Srbiji biti kompletnija.

Sve ovo je deo kontinuiranog napora Crvenog krsta Srbije, Poverenika i UNFPA da se starijima u Srbiji olakša pristup uslugama, da se bolje zaštite od diskriminacije i podrže u aktivnoj participaciji u svim aspektima javnog života. Dodatno, ovaj projekat daje priliku i da se stariji informišu o pravima koja im se garantuju i načinima da ta prava i ostvare.

U okviru ovog projekta, 4. septembra održana je edukacija anketara u Crvenom krstu Srbije. Njoj su prisustvovali predstavnici 16 organizacija Crvenog krsta iz Vrbasa, Inđije, Savskog venca, Kragujevca, Kruševca, Kraljeva, Valjeva, Knjaževca, Merošine, Dimitrovgrada, Zvezdare, Rakovice, Kovina, Sombora koji će sprovesti anketu u svojim sredinama i NVO Hleb Života koji će to uraditi na teritoriji opštine Vračar.

Jedan od ciljeva projekta je preporuka o kreiranju pilot-projekta „Zajednica prilagođena starijim osobama“ jer su takve zajednice zapravo prilagođene svim svojim građanima