U sklopu srednjoročne evaluacije projekta ”Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” (TASIOP) koji koordinira Crveni krst Srbije, a finansijski podržavaju Evropska unija, Austrijska agencija za razvoj i Austrijski Crveni krst, 9. novembra 2017. godine u Crvenom krstu Srbije održana je fokus grupa sa predstavnicima organizacija-članica mreže HumanaS.

 

Fokus grupa je bila strukturisana u skladu sa zadatim vodičem, odnosno u skladu sa četiri grupe indikatora za evaluaciju projekta: relevantnost, uspešnost aktivnosti/rezultati, uticaj projekta i održivost. Na sastanku je učestvovalo deset predstavnika organizacija civilnog društva, članica mreže HumanaS.

 

Učesnici su se složili da je projekat izuzetno relevantan s obzirom na uvećanje broja starijih u srpskom društvu koje ne prati proporcionalno njihovo učešće u društvenom životu ali i donošenju značajnih odluka, pogotovo onih koje imaju direktnog uticaja na njihov život. Po mišljenju učesnika, kapacitet za pružanje usluga u zajednici daleko je ispod potreba koje postoje među starijima, ali je i učestvovanje starijih u životu zajednica, pogotovo onih koji pripadaju ranjivijim grupama, nedovoljnog nivoa.

 

Kao primer uspeha rada mreže istaknuto je da postoji međusobna podrška članica na operativnom nivou, ali i u domenu zagovaranja su postignuti značajni rezultati: HumanaS je po rečima učesnika nesporno postao prepoznatljivo ime kod ključnih aktera u srpskom društvu. Uticaj mreže se očitava u konkretnim potezima kao što su osnivanje Saveta za starije od strane Zaštitnika građana a na inicijativu mreže, ili definisanje starijih kao posebne ciljne grupe u Priručniku za strateško planiranje.

 

U domenu održivosti, članice mreže smatraju značajnim napore da se mreža proširi novim članstvom ali i umrežavanje na regionalnom i internacionalnom nivou.