HelpAge International je objavio video u kome se na engleskom jeziku objašnjava na koje se sve načine krše ljudska prava starijih: