Predstavnici mreže HumanaS, Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, Nadežda Satarić i Amity- snaga prijateljstva i Vasilije Belobrković iz Saveza penzionera Srbije učestvovali su na Forumu „O nama sa nama“ – Izazovi u ostvarivanju prava starijih iz njihovog i iz ugla Zaštitnika građana, koji je organizovao Zaštitnik građana u subotu, 9. decembra 2017. u Beogradu.

 

Predstavnica Crvenog krsta Srbije je istakla da je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima usvojena 1948. godine, mi sada praktično ulazimo u 70. godinu od njenog usvajanja, ona je sada jednako značajna kao i na početku. Sa druge strane tokom svih ovih godina uvideli smo da ljudska prava nisu statična institucija, već su dinamična i promenljiva, što se ogleda u njihovom stalnom proširenju. Ona se razvijaju i menjaju. Ljudska prava predstavljaju jednakost, ali ta jednakost ne znači istost, već otvorenost koja omogućava da se prepoznaju različiti načini zadovoljenja različitih grupa.

Nataša Todorović je podsetila da se mi kao civilni sektor zadnjih deset godina zalažemo za usvajanje nove Konvencije o pravima starijih osoba, koja će omogućiti prepoznavanje potreba starijih i zaštititi ljudska prava starijih žena i muškaraca. Razlog za to je upravo što su prava često nevidljiva, starije osobe su nedovoljno informisane, ostvarivanje prava često izgleda kao paukova mreža sistema koja otežava njihovo ostvarenje, a nedovoljna je i promocija nezavisnih institucija i primera dobre prakse.

Znajući da su stariji slabo informisani o ljudskim pravima koja imaju, kao i načinima kako da ih ostvare, Nadežda Satarić je svoje izlaganje fokusirala na podsećanje o ključnim činjenicama šta su ljudska prava i zašto su ona posebno važna za starije ljude.

Gospodin Vasilije Belobrković je istakao pet značajnih činjenica koje se tiču ljudskih prava starijih, uključujući i usaglašavanje penzija sa platama i promovisanje aktivnog starenja.

Zamenica zaštitnika građana Vladana Jović najavila je da će se oformiti savet za starije i da će stariji biti više informisani o svojim pravima.