Mreža ISP – Udruženje istraživača socijalnih prilika je jedna od organizacija civilnog društva koja je dobitnik malog granta u okviru konkursa Crvenog krsta Srbije za mikroprojekte, a koji je deo regionalnog projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” (TASIOP). Jedna od aktivnosti ove organizacije je međugeneracijsko okupljanje i druženje – ISP evergrin, svake druge subote u mesecu. Radi se o okupljanju eksperata različitih generacija koji razgovaraju o važnim pitanjima iz oblasti socijalne politike. Na svakom sastanku po tri osobe – penzionisani istraživač, istraživač koji je radno aktivan i student – govore o određenoj temi.

Sastanak u okviru projekta održan je u subotu 13. januara 2018. godine u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, a tema je bila “Država blagostanja”. O temi su govorili: Prof.dr Miroslav Ružica, sociolog, Žarko Šunderić, saradnik Centra za socijalnu politiku i Miloš Todorović, student antropologije.  Svi prisutni su se složili da je izlaz u dobrom upravljanju  i da je potrebno očuvati granice sistema i omogućiti njegov razvoj. Agent promene treba da budu socijalni pokreti i veća aktivacija profesionalaca. Treba stvoriti mrežu država blagostanja na Zapadnom Balkanu.

Sastanku su prisustvovali pored predstavnika Crvenog krsta Srbije Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Božidar Dakić.