Centar za reintegraciju i aktivizam Beograd u partnerstvu sa Volonterskim servisom Zvezdara u okviru mikroprojekta koji je deo projekta Inicijativa za socijalnu inkluziju starijih osoba u Srbiji organizovao je u utorak 6.februara dve radionice.

Prva radionica bila je organizovana u „Kući bajki“ gde je u međugeneracijskoj saradnji prisustvovalo i petoro male dece. U susret prazniku ljubavi izrađivana su srca, čestitke, magneti i dekupaž tehnikom oslikavani predmeti. Svaki učesnik je dobio poklon uz proizvod koji je sam kreirao u toku trajanja radionice.

Na drugoj radionici koja je realizovana u prostoru Kluba 50+ bilo je prisutno 32 zainteresovanih i izrazito aktivnih učesnika koji su u toku trajanja radionice izrazili svoju zainteresovanost za dalje druženje i saradnju kao i komplimente za ideju projekta.Vidno zadovoljni svojim radovima, kao poklonima za najdraže, dodatno su imali kreativni podsticaj u stvaranju.