U okviru projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih” koji finansiraju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst, a kojim koordinira Crveni krst Srbije, već četiri meseca u Srbiji se realizuje 12 mikroprojekata.

Jedan od projekata je “Banka motiva” koji implementira Klaster za očuvanje starih zanata Re: Crafts. Cilj ovog projekta sa jedne strane je motivacija starijih žena da budu aktivne kroz različite kreativne radionice i da prenesu svoje znanje o ručnim radovima, ali i da nauče neke nove tehnike, sa druge strane da sačuvaju neke od tih motiva od zaborava.

Prošle nedelje održane su tri radionice. Prvo je održana  radionica prava  u saradnji sa kancelarijom Zastitnika gradjana 21. februara 2018. godine, koja omogućava starijim osobama, u ovom slučaju pre svega starijim ženama da se informišu o svojim pravima i da znaju mehanizme na koji način da ostvare svoja prava ukoliko su im neka uskraćena.

Druge dve su bile tekstilne radionice, na jednoj su izrađene  skice i dizajn za predmet koji nastaju na radionicama, a na drugoj  tema je bila najstarija tehnika za obradu vune – pustovanje.

Na svakoj od radionica bilo je prisutno preko 30 žena,koje su se kroz kreativno izražavanje uključile u projekat, ali i  razvijale međugeneracijsku solidarnost koja je važna osnova u prenošenju novih znanja, ali i u čuvanju od zaborava starih zanata.