Sastanak mreže InkluzivaM održao se 20. 21 i 22. aprila 2018. godine u trening centru Crvenog krsta Makedonije “Solferino” u Strugi. Sastanku je prisustvovao koordinator projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP) Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija članica mreže InkluzivaM, kao i predstavnici organizacija civilnog društva koje u okviru projekta implementiraju mikrograntove. Na sastanku je učestvovao predstavnik Ministarstva za socijalna pitanja, Zoran Blaževski i govorio je o sistemu socijalne zaštite u Republici Makedoniji. Predstavnik Instituta za javno zdravlje, prof. dr Elena Kosevska govorila je o planu za zdravo i aktivno starenje, a predstavnik Instituta za socijalni rad i socijalna pitanja prof.dr Sunčica Dimitrijoska govorila je učesnicima o obezbeđivanju  kvalitetnih usluga za starije u Republici Makedoniji.

 

Predstavnik UNFPA-a Sonja Tanevska prezentovala je novine u radu UNFPA na polju unapređenja položaja starijih. Koordinator Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović govorila je o konceptu ljudskih prava starijih, šta je do sada urađeno i koji su novi koraci u uspostavljanju mehanizama za zaštitu ljudskih prava starijih žena i muškaraca.

 

Sve organizacije koje implementiraju mikrograntove imali su priliku da prezentuju svoje projekte, sa posebnim osvrtom na postignute ciljeve i planirane aktivnosti u daljoj realizaciji. Svi prikazani porojekti pokazuju multidimenzionalnost socijalne uključenosti i raznolikost potreba samih starijih u različitima sredinama. U svakom slučaju projekti su omogućili veću koheziju lokalne zajednice i jačanje kapaciteta starijih za veće učešće u životu porodice. zajednice i društva.