29. maja 2018 godine je u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac po četvrti put za redom dodeljivana godišnja „Draganova nagrada“, u organizaciji Udruženja „Snaga prijateljstva“ Amity, članice mreže HumanaS.

„Draganova nagrada“ dodeljuje se u okviru konkursa za najbolji putopis starijih a ove godine je pohvala dodeljena g-đi Miroslavi Matić za njenu priču „Otkrivanje Jordana“. Takođe, g-đa Nada Sretenović je predstavila svoj putopis „Kolo vodim, maramicom mašem“ sa kojim je ove godine učestvovala na konkursu.

Promovisana je i Publikacija „Riznica sećanja“, koja izlazi četvrtu godinu za redom, a u kojoj su objavljeni putopisi 15 nagrađenih, 14 posebno pohvaljenih autora i 1 rad majstora pera, od ukupno 116 koliko ih je učestvovalo na ovogodišnjem konkursu.

Konkurs zajedno sa Amityjem organizuje Beba Kuka, ćerka Dragana po kome je nagrada i nazvana a sa ciljem da se podrži aktivno starenje i doprinese stvaranju okruženja u kome će stariji – njihove misli, emocije, znanje i životno iskustvo – biti poštovani na način na koji to zaslužuju.

Književnik Vidak Maslovarić, član komisije za izbor najboljih putopisa je ocenio da je literararna individualnost autora odredila njihove putopisne domete, i da ih karakteriše osobena samosvojnost i želja da se viđeno, a dragoceno zapiše.