Organizacija HelpAge International objavila je na svom sajtu članak Nataše Todorović, stručne saradnice Crvenog krsta Srbije, o projektu Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba. Tekst govori o formiranju, širenju i jačanju mreža organizacija civilnog društva za javno zagovaranje kojim se unapređuje kvalitet života i položaj starijih u društvu. Ona piše o uticanju na javne politike, davanju podrške malim lokalnim inicijativama koje se bave socijalnom inkluzijom starijih i  njihovim lokalnim zagovaranjem, kao i o stalnom naporu da se povežu globalni, regionalni, nacionalni i lokalni nivo u borbi za promovisanje pozitivne slike o starenju i starijima i njihovu veću socijalnu uključenosti. Članak se može pročitati ovde:

http://www.helpage.org/blogs/natasa-todorovic-15078/how-our-network-is-making-the-western-balkans-more-inclusive-for-older-people-1068/