U okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ održane su dve radionice na temu ljudskih prava starijih i građanskog aktivizma. Prva radionica održana je 4. juna u Crvenom krstu Paraćina, a druga radionica održana je 5. juna u Kruševcu. Na radionici u Kruševcu pored starijih iz Kruševca učestvovale su i starije žene i muškarci iz Ćićevca i mladi volonteri Crvenog krsta Trstenika.

Ove radionice deo su planiranih aktivnosti na projektu i predstavljaju nastavak aktivnosti iz prethodnog projekta koji je Crveni krst Srbije realizovao uz podršku Evropske unije i organizacije HelpAge International. Radionice su bile prvi korak u informisanju starijih na temu ljudskih prava. Sada se kroz nove radionice starije žene i muškarci edukuju o konkretnim pravima, uključujući pravo na socijalnu sigurnost, pravo na zdravlje, pravo na rad, pravo na celoživotno učenje, pravo starijih žena.  Kroz ove radionce starije osobe se motivišu da postanu aktivni članovi društva i učestvovuju u kulturnim, političkim i socijalnim aktivnostima zajednica u kojima žive, ali i da se bave javnim zagovaranjem u svojim sredinama, na teme koje se odnose na unapređenje života u zajednici.

Radionice su vodili Nataša Todorović i Milutin Vračević, stručni saradnici Crvenog krsta Srbije koji su i odgovorni za koordinaciju projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“,  a materijal je dostavljen i partnerima u projektu koji će realizovati radionice po sličnoj metodologiji. Radionicama je prisustvovala 91 starija osoba, u okviru projekta planirana je edukacija ukupno 1.000 starijih.

Projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst.