15. juna 2018. godine je u Svečanoj sali Crvenog krsta Srbije obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Obeležavanje ovog datuma u svetu je započelo 2006. godine na inicijativu Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA). U Srbiji je prvi put ovaj datum obeležen već 2007. godine na inicijativu Crvenog krsta Srbije i mreže HumanaS i od tada se svake godine on obeležava kroz saradnju javnog i civilnog sektora.

Ove godine povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama u Crvenom krstu Srbije organizovan je okrugli sto „Zlostavljanje starijih – da li se prepoznaje?“. Cilj ovogodišnjeg obeležavanja bio je da se glas starijih žena i muškaraca u Srbiji čuje, da same starije osobe govore o zlostavljanju starijih, o prepoznavanju, o tipovima zlostavljanja starijih, o preprekama koje se odnose na prijavljivanje i kažnjavanje.

Okrugli sto je otvorila Vesna Milenović, Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije koja je naglasila da je prikupljanje podataka o zlostavljanju starijih važno, kako bi se fenomen razumeo i utvrdila raspostranjenost ovog javnozdravstvenog i društvenog problema i kako bi se na osnovu toga planirale mere prevencije. Posebnu pažnju je usmerila na grupe starijih koje se nalaze pod većim rizikom.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković naglasila je značaj dugogodišnje uspešne saradnje njene kancelarije i Crvenog krsta Srbije i istakla velike korake koji su napravljeni kroz istraživanja i zagovaračke aktivnosti, čime zlostavljanje starijih nije više privatna porodična stvar, već društveni problem koji zahteva rešenje kroz javne politike. Ona je istakla i da ovaj problem neće biti rešen preko noći jer se radi o složenom pitanju na koje treba da se odgovori iz mnogo perspektiva, ali i da se napredak vidi u tome da se slučajevi ovakvog zlostavljanja danas više prijavljuju nego ranije.

Pre starijih žena i muškaraca uvod je dala Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije govoreći o rezultatima istraživanja u Srbiji, ističući da čak 19% starijih osoba u našoj zemlji prijavljuje da je bilo izloženo nekoj formi nasilja i zlostavljanja u starosti. Posebno je značajno govoriti o faktorima rizika, koji nam pokazuju da su starije osobe – a pogotovo žene – koje su funkcionalno zavisne, lošeg zdravstvenog stanja, u lošoj materijalnoj situaciji, možda finansijski zavisne od drugih, ili sa kognitivniom poremećajima, u većem riziku od drugih kao i da na rizik zlostavljanja utiče i postojeći odnos sa počiniocem.

Starije osobe koje su na okruglom stolu učešće kao panelisti su aktivne starije osobe, stariji volonteri, profesori Univerziteta u penziji i istraživači. Slavica Rodić iz Volonterskog servisa Zvezdara, Radovanka Andrić, volonterka Crvenog krsta Kragujevca i Danica Šmic, volonterka Crvenog krsta Savskog venca, Nadežda Nikolić, predsednica Dnevnih centara i klubova Gerontološkog centra Beograd, prof. dr Dejan Sumrak, prof. dr Milosav Milosavljević iz ISP Evrergreen.

Zaključak je da se zlostavljanje starijih nedovoljno prepoznaje i od strane samih straijih i od strane profesionalaca. Da je potrebno razviti savetovalište za starije osobe žrtve zlostavljanja, ali i sigurne kuće, potrebno je razviti i programe podrške porodici, ali i kontinuirano edukovati profesionalce koji rade sa starijima. Potrebno je razvijati međugeneracijsku saradnju, ali i osnaživati starije osobe da ne trpe nasilje i zlostavljanje. Prof. dr Dejan Sumarak posebno je podvuko važnost socijalne uključenosti starijih u zajednicu i društvo, čime se rizik od zlostavljanja umanjuje, a prof. dr Milosav Milosavljević diskutovao o razlici između rizika od zlostavljanja u institucijama i porodičnom okruženju.

Stariji su kroz svoju diskusiju dali preporuke kako da se problem zlostavljanja što efikasnije reši.

Ovaj okrugli sto organizovan je u okviru projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba koji podržavaju evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst, kao i globalne kampanje Starenje zahteva delovanje (ADA) uz podršku organizacije HelpAge International.