U utorak, 10. jula 2018. godine je u beogradskom Medija centru održana promocija projekta „Banka motiva“. Ovaj projekat sprovodi organizacija Klaster za revitalizaciju starih zanata Re: Crafts, kao deo regionalnog projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ kojim u pet država regiona koordinira Crveni krst Srbije a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.

Na promociji koja je održana u formi konferencije za medije Direktorka klastera Re: Crafts, Vesna Rusić je govorila o značaju uspešne implementacije projekata međugeneracijske saradnje, ukazujući na međugeneracijske komponente projekta „Banka motiva“. Igor Todorović, modni dizajner i član Saveta za kreativne industrije Vlade Republike Srbije je govorio o značaju ribrendinga za očuvanje kulturne baštine. U svom izlaganju on je istakao da je u  novomilenijumskom kontekstu naš život sve više vezan za tehnologiju, informatiku i robotiku, pa je potrebno, a i naša je etička obaveza, da veliko zanatsko kulturno i umetničko nasleđe koje imamo na ovm prostorima na pravi način sačuvamo i usmerimo u pravcu onoga što su po svetskim istraživanjima, najnovije smernice za u budućnosti tražena i cenjena zanimanja, a to je ručni rad, posvećenje i inovacija.

Nataša Todorović, stručna saradnica Crvenog krsta Srbije je govorila o projektu „Banka motiva“ ističući da je on dobar na nekoliko nivoa. Prvi nivo je lični nivo starijih žena uključenih u projekat. Istraživanja pokazuju da kreativno angažovanje poboljšava fizičko zdravlje kao i da je značajno za mentalno zdravlje jer smanjuje usamljenost i depresivnost. Na drugim nivoima, kreativno angažovanje ovog tipa je značajno i sa stanovišta međugeneracijske solidarnosti, ono jača porodične veze kroz transfer znanja između generacija. Takođe je bitno i u pogledu veće socijalne uključenosti jer kreativnim angažovanjem ove žene se uključuju i u druge društvene tokove.

Dodatno, ovo je značajno i jer podržava celoživotno učenje i pokazuje da ne samo formalno već i neformalno obrazovanje ima veliki potencijal za jačanje pojedinca, porodice i zajednice. Ne manje važno, ovaj projekat je važan sa stanovišta očuvanja kulturne baštine i starih zanata, pogotovo jer je 2018. Evropska godina kulturnog nasleđa. Takođe, važno je videti da kulturna baština može da bude iskorišćena za moderni dizajn. Na kraju, ovaj projekat je još jednom pokazao da se kreativnost ne smanjuje sa godinama. Setimo se da je Bendžamin Frenklin otkrio bifokalna sočiva u 78. godini, Verdi je operu Falstaf komponovao u svojoj 80. godini, a Frenk Lojd Rajt je  završio projektovanje muzeja Gugenhajm u svojoj 92. godini. Pa prema tome kreativnost kroz ovaj projekat predstavlja našu borbu protiv diskriminacije, predrasuda i stereotipa prema starijim osobama, pre svega prema starijim ženama, da su one teret za porodicu i društvo, pokazujući da je njihov doprinos i vidljiv i merljiv.

Željka Ćirić Jakovljević, Direktorka marketinga i Korporativne komunikacije Eurobank Srbija je govorila o odnosu korporativnog sektora prema kulturnoj baštini. Gordana Lazarević, konsultant, je govorila o značaju postojanja fondova Evropske unije uz pomoć kojih se mogu osmisliti novi biznis modeli vezani za kulturnu baštinu. Zagorka Anđelković iz MVC je zatvorila promociju govoreći o projektu Kolektivno stanovanje.