Republički zavod za socijalnu zaštitu je 19. jula 2018. godine u svojim prostorijama u Beogradu organizovao fokus grupu sa predstavnicima relevantnih organizacija i institucija koje se bave starijima.

Republički zavod je u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Nišu prethodno sproveo „Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije“, a u sklopu PERFORM programa. Deo ovog istraživanja bili su Crveni krst Srbije, Mreža HumanaS, ISP Evergrin i druge organizacije, institucije i eksperti, pa su oni bili i pozvani da učestvuju u fokus grupi. Cilj ovog sastanka je bio da se prezentuju podaci iz istraživanja, kao i da se daju komentari i ideje za predloge i preporuke za dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu starijih u domskom smeštaju.