Tokom meseca jula 2018. godine Udruženje Viktorija, Kragujevac održalo je seriju radionica i okruglih stolova, u Kragujevcu i okolini, u okviru svog mikroprojekta „Starost kao izazov“ a koji se sprovodi u okviru regionalnog projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ kojim koordinira Crveni krst Srbije uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.

Četiri edukativne radionice održane su u samom Kragujevcu, 10, 17,  25. i 30. jula a na temu „Starost kao izazov“, za ukupno 23 učesnika. Radionice su imale za cilj osnaživanje samih starijih ljudi da se upoznaju sa konceptom metoda aktivnog starenja i uzmu aktivno učešće u svim društvenim procesima.

Okrugli stolovi održani su u selu Pajazitovo, kao i u Batočini sa šesnaest učesnika iz različitih organizacja i lokalnih institucija, baveći se temom socijalne inkluzije starijih u ovim sredinama.