Starije osobe volonteri Crvenog krsta Kovina i članovi grupa samopomoći u četvrtak 16. avgusta posetili su starije volontere iz Velike Plane. Cilj posete bio je pre svega edukacija na temu ljudskih prava starijih žena i muškaraca. Starije osobe imale su priliku da saznaju prava iz socijalne i zdravstvene zaštite, penzionog i invalidskog osiguranja, ali i da dobiju informacije o pravu na rad, celoživotnog učenja, pravo na slobodu od nasilja i pravo na palijativno zbrinjavanje. Radi se o aktivnim starijim osobama, koje imaju svest o građanskom aktivizmu, koje su spemne da sa učesnicima podele svoja pozitivna i negativna iskustva koja su imali prilikom ostvarivanja prava. Starije osobe bile su u mogućnosti da daju sugestije kako da se unapredi pristup ljudskim pravima.

Vrednost ovih okupljanja je pre svega mogućnost da se kroz druženje unapredi znanje i poveča potencijal starijih da pomognu onim starijim osobama koje nisu dovoljno aktivne i kojima je potrebna asistencija u ostvarivanju prava. Edukaciju su držali stručni saradnici Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i dr Milutin Vračević, a ona je deo projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” koji finansira Evropska unija, Austrijska agencija za razvoj i Austrijski Crveni krst.

Pored edukacije starije osobe iz Kovina i Velike Plane bile su u mogućnosti da razmene iskustva, da se druže i da posete manastir Koporin, kao i da čuju nešto o istoriji Velike Plane od  lokalnog istoričara.

Ove dve opštine su odabrane za zajedničku edukaciju, jer ovo nije prvi put da se starije osobe volonteri Crvenog krsta Kovina i Velike Plane sastaju, ovo je njihovo već tradicionalno okupljanje koje pokazuje važnost stvaranja socijalnog kapitala koji vodi ka većoj socijalnoj uključenosti starijih osoba.