U petak 7. septembra 2018. Godine u Crvenom krstu Srbije održana je panel diskusija pod nazivom „Kako izgleda stariti u Srbiji: materijalni i socijalni položaj starih“. Panel diskusija organizovana je u okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP), a povodom objavljivanja šestog broja MONS – Monitoring socijalne situacije u Srbiji, koji izlazi na onlajn platformi www.mons.rs. Cilj Panela je i da pokrene diskusiju o tome kako je došlo do sadašnjeg položaja starijih u Srbiji, šta društvo i država mogu da učine da se situacija popravi, šta svaki pojedinac – a naročito sadašnji mladi – može da preduzme po tom pitanju.

Teme diskusije su obuhvatile sledeće tačke:

 • Da li su muškarci i žene 65+ u istom položaju ili je jedna od ove dve grupe ugroženija
 • Šta podrazumeva aktivno starenje i kako aktivno i zdravo stariti u Srbiji

Prof. dr Marija Babović govorila o tome kakva je finansijska situacija osoba starijih od 65 godina u Srbiji u poređenju sa zemljama EU, koliko su im pristupačni resursi i usluge (zdravstvena i socijalna zaštita, dugotrajna nega, stanovanje, prevoz, pristup novim tehnologijama…), kakve su im mogućnosti za društvenu uključenost i kakav im je opšti kvalitet života i predstavila glavene nalaze istraživanja “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”. Nataša Todorović i dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije govorili su o tome šta podrazumeva dugotrajna nega, kolike su potrebe stanovništva u odnosu na mogućnosti u Srbiji, šta država može da učini na temu poboljšanja trenutnog stanja. Istaknute su i preporuke za unapređenje položaja starijih:

 • Povećanje broja usluga
  • Zdravstvene usluge u zajednici (uključujući usluge palijativnog zbrinjavanja)
  • Preventivni zdravstveni programi
  • Podrška aktivnostima zdravog starenja
  • Širi spektar socijalnih usluga, posebno usluga u zajednici
 • Podrška neformalnim negovateljima

Nadežda Satarić, Amity Srbija je govorila o tome kako će današnji izostanak međugeneracijske saradnje uticati na buduće generacije starijih. Gradimir Zajić, sociolog u penziji je diskutovao o tome da odlazak u penziju ne mora da bude prelazak na društvenu marginu već da on može da otvori nove mogućnosti  korisne i za pojedinca i za društvo.

Crveni krst Srbije je u okviru projekta TASIOP sa SeConS grupom za razvojnu inicijativu uradio istraživanje „Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji“. Ovaj projekat je podržan od strane Evopske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta, a njime u pet zemalja regiona Zapadnog Balkana koordinira Crveni krst Srbije.