U okviru projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” predstavnici Crvenog krsta Srbije su od 8. do 12. septembra bili u monitoring poseti Crnoj Gori. Pored sastanka sa partnerima na projektu poseta je obuhvatila i sastanke sa šest organizacija koje realizuju mikroprojekte. Ova poseta je je pokazala da je mreža koja je nastala tokom projekata u Crnoj Gori postala održiva i značajna za zagovaranje za poboljšanje položaja starijih žena i muškaraca u Crnoj Gori. Sve članice mreže su motivisane da mreža i dalje nastavi sa aktivnostima i smatraju da je saradnja sa mrežama u regionu važna i u budućem periodu.

Pored sastanka sa Generalnim sekretarom Crvenog krsta Crne Gore Jelenom Dubak i koordinarorima projekta u Crnoj Gori Igorom Jokanovićem i Jelenom Šofranac predstavnici Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i dr Milutin Vračević posetili su šest organizacija koje razvijaju male projekte koji jačaju i podržavaju socijalnu uključenost starijih. Ovi projekti na različite načine doprinose inicijativi za razvoj inkluzivnog društva za sve generacije i dovode do poboljšanja kvaliteta života starijih iz različitih sredina u Crnoj Gori.

Organizacija “Naše doba” iz Podgorice kroz kompjuterske radionice pokušava da unapredi digitalnu uključenost starijih osoba i time olakša pristup uslugama, a organizacija “Povjerenje” iz Bara kroz predavanja i radionice pokušava da razvije međugeneracijsku solidarnost. Poseta je obuhvatila i organizaciju “Humanitarac” iz Nikšića koja je svoje aktivnosti usmerila na uključenost starijih iz ruralnih oblasti, trudeći se da niko ne bude zaboravljen i ostavljen. Kao i u drugim državama Zapadnog Balkana osobe koje žive na selu imaju otežan pristup uslugama zdravstvene i socijalne zaštite i u većini slučajeva žive u samačkim staračkim domaćinstvima. Istog dana obiđena je i organizacija “My way” sa Cetinja koja se u svom projektu bavi unapređenju zdravlja starijih žena i koja organizuje predavanja na temu zdravlja i prevencije.

Poslednjeg dana monitoring posete sastanci su organizovani sa još dve organizacije. Prva je “Udruženje ljubitelja Gorice i priprode”, koja kroz prirodu i očuvanje i sređivanje dela parka pokušava da uključi starije osobe u uređenje, ali i u osećaj da je Gorica i priroda njihova i da se tu mogu okupljati i organizovati radionice. Poslednja organizacija “Roditelji” bila je primer dobre prakse kako uspešno povezati starije osobe i mlade da se bolje razumeju i unaprede svoj odnos.

Ova monitoring poseta je značajna, jer je pokazala da su partneri iz Crne Gore u implementaciji projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ kojim u pet država u regionu koordinira Crveni krst Srbije, a podržan je od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta, postigli ciljeve koji su postavljeni i da je moguća dalja uspešna regionalna saradnja na projektima koji se tiču dostojanstvenog starenja na Zapadnom Balkanu.