U Crvenom krstu Srbije je u četvrtak i petak, 20. i 21. septembra 2018. godine održan sastanak partnera na projektu „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“. Projekat se uspešno realizuje više od dve godine u pet zemalja i tokom realizacije postignuti su mnogi ciljevi i ostvareni izvesni pomaci u zagovaranju. S obzirom na to da je sada poslednjih pola godine realizacije, sastanak je organizovan kako bi partneri pripremili plan rada za poslednju fazu projekta koja će obuhvatiti pre svega prikupljanje primera dobre prakse, izrada publikacije koja se odnosi na sprovedena istraživanja i organizovanje završne konferencije.

Tokom dvodnevnog sastanka, partneri iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije razgovarali su o tome koliko je implementacija projekta tokom poslednje dve i po godine donela promena u njihovim državama. Većina se složila da pored efekata koje projekat ima u domenu većeg uključivanja kreatora javnih politika i donosilaca odluka u problematiku vezanu za socijalno uključivanje starijih, najveću vrednost projekta predstavlja jačanje i održivost mreža civilnog društva koje se bave starijima i njihovo zajedničko zagovaranje za dostojanstveno starenje, što je i bio glavni cilj projekta.  Projekat je doveo do povećanog interesovanja i vidljivosti mreža, kao i njihovo širenje. Ali takođe značajno je i povećana motivacija samih starijih da budu deo zagovaračkih procesa i da govore u svoje ime i ličnim angažovanjem povećavaju učestvovanje svoje generacije u zajednici i društvu.

Partneri su se složili i da će štampanje primera dobre prakse prikupljene iz 62 mala lokalna projekta u pet država Zapadnog Balkana biti jedna od trajnih vrednosti projekta jer je veliki broj ovih projekata demonstrirao kreativne i efikasne načine za socijalno uključivanje starijih i da oni predstavljaju i dobre primere samoodrživosti koji se mogu lako ponoviti i u drugim zajednicama širom regiona.

Projektom „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ koordinira Crveni krst Srbije u pet država regiona a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.