U Kragujevcu su od 2. do 4.oktobra održane tri obuke starijih osoba na temu ljudskih prava i građanskog aktivizma. Ove obuke bile su deo redovnih aktivnosti na projektu „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ kojeg u pet država regiona koordinira Crveni krst Srbije a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.

Više od 150 starijih žena i muškaraca iz urbanih i ruralnih sredina iz Kragujevca i okoline dobilo je osnovna znanja o tome koja su njihova prava i na koji način mogu da ih ostvare. Edukacijama su prisustvovali i Zaštitnik građana, Zaštitnik pacijenata i lekar koji su odgovarali na pitanja starijih iz ove oblasti.

Stariji su bili jako zainteresovani na koji način mogu da ostvare svoja prava pre svega vezana za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ali i druge oblasti. U toku obuke čuli su se i pozitivni primeri koji predstavljaju najsnažniji motivacioni faktor u ostvarivanju prava.

Ovakve vrste obuka su značajne sa stanovišta ne samo informisanja, več i neformalnog učenja i motivisanja starijih za većim socijalnim uključivanjem.