U utorak 30. oktobra održana je treća sednica Saveta Vlade za pitanja starenja i starosti. Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku koja koordinira ovim Savetom prof. dr Slavica Đukić Dejanović je prisutne izvestila o aktivnostima koje su sprovedene tokom 1. oktobra Međunarodnog dana starijih i zaključeno je da je širom Srbije bilo različitih aktivnosti koje sa jedne strane promovišu pozitivnu sliku o starenju i starosti, a sa druge strane promovišu jačanje međugeneracijske solidarnosti. Takođe je najavljena i izrada sajta Saveta i svi članovi će biti u mogućnosti da predlože budući izgleda sajta.

Nakon toga direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu je informisao članove Saveta o Zakonu o socijalnoj zaštiti i o budućim izmenama i na koji način on može da poboljša položaj starijih i šta je to što treba još da se unapredi.

Liljana Sekulić iz Republičkog zavoda za statistiku predstavila je izveštaj o demografskom profilu starijeg stanovništva Srbije i paralela sa podacima iz 2011. godine pokazala je da je 19, 6% stanovnika Srbije starije od 65 godina, a prosečna starost stanovnika Srbije je 43 godine. Najstarija opština u Srbiji je Crna Trava gde je prosečna starost stanovnika 55,1 godina.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije obavestila je članove Saveta Vlade o dosadašnjoj realizaciji projekata «Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba» i pozvala je članove da uzmu učešće u završnoj konferenciji projekta koja će se održati u decembru mesecu u Beogradu. I na kraju je Miroslava Matić, starija volonterka iz Kragujevca govorila o obeležavanju 1.oktobra Međunarodnog dana starijih u Ujedinjenim nacijama u Njujorku gde je govorila kao panelista o ljudskim pravima starijih. Na kraju je dogovoreno da se napravi plan rada Saveta za naredni period.