U sredu 31. oktobra održana je druga sednica Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti. Član ovog Saveta je i stručni saradnik Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović. Za drugi sastanak Crveni krst Srbije imao je zadatak da da predlog jednoobraznog obrasca za izveštavanje o projektima i programima međugeneracijske solidarnosti koji će omogućiti uspostavljnje baze podataka, koordinaciju i praćenje realizacije projekata, ali takođe će dati mogućnost da se prikupe primeri dobre prakse.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku koja koordinira ovim Savetom prof. dr Slavica Đukić Dejanović je prisutne izvestila o aktivnostima koje su sprovedene tokom 1. oktobra Međunarodnog dana starijih i o aktivnostima tokom dečije nedelje koja je bila tokom prve nedelje oktobra. Najavljena je i izrada sajta Saveta, kao i značaj izrade preporuka jedinicama lokalne samouprave za razvijanje i unapređanje međugeneracijske solidarnosti.

Božidar Dakić direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu informisao je članove Saveta o uslugama socijalne zaštite za decu, mlade i odrasle. Na sastanku je dogovoreno pokretanje inicijative kod nadležnih ministarstava o uspostavljanju opšteg i zdravstvenog obrazovanja na što ranijem uzrastu, kao i uvođenje u odgovarajuće nastavne programe sadržaje koji se odnose na međugeneracijsku solidarnost.

Predstavnica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje je svim članovima saveta podelila publikaciju ”Godina međugeneracijske saradnje i solidarnosti” u kojoj su prikazani rezultati Ankete o međugeneracijskoj solidarnosti.