Crveni krst Srbije uz podršku Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku otpočeo je realizaciju projekta međugeneracijske razmene. Jedna od aktivnosti projekta je obuka anketara koja se održala u četvrtak 27. decembra u Crvenom krstu Srbije. Edukaciji je prisustvovalo 17 anketara iz 10 opština koje su uključene u istraživanje: Palilula, Savski venac, Sombor, Inđija, Plandište, Kragujevac, Kruševac, Loznica, Niš i Knjaževac. Cilj ovog projekta je da istraži obim i sadržaj međugeneracijske razmene u Srbiji, u pogledu vremena, novca i da se daju preporuke za razvoj javnih politika koje bi pomogle da se uveća socijalna kohezija i međugeneracijsko razumevanje.

Jedan od načina da se shvati međugeneracijska solidarnost je da je ona mehanizam da se uspostavi i održava uzajamno korisna razmena među generacijama. Pošto se potrebe i kapaciteti različitih generacija takođe razlikuju, svaka generacija od ove razmene može nešto da dobije: na nivou društva mlađe generacije dobijaju investicije u edukaciju, infrastrukturu, brigu o deci i o okolini, a starije dobijaju penzije i brigu o starijima. Zajedno oni dobijaju solidarnije društvo – „društvo za sve generacije“.

Unutar porodica, podrška između članova porodice ide u oba smera: starije osobe često pružaju značajnu finansijsku podršku, ali i brigu i obrazovanje mlađim članovima – unucima ali i drugima – da bi u kasnijim godinama, sa povećanjem potrebe da dobijaju pomoć u vršenju svakodnevnih aktivnosti tu pomoć i podršku dobijali od mlađih članova.

 

Što se tiče međugeneracijske saradnje, ona je tokom najvećeg dela životnog ciklusa usmerena od starijih ka mlađima, da bi tek u kasnijem životnom periodu stariji roditelji dobijali pomoć i podršku od svog potomstva. Razmena brige je veoma važan aspekt međugeneracijske solidarnosti i izgradnje “Društva za sve generacije”.