U Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica 28. januara 2019. godine održana  je konferencija pod nazivom „Motiviši se“, čime je završen istoimeni projekat koji je uz podršku Gradske opštine Rakovica sprovelo Udruženje penzionera, a gde su bili uključeni i Srednja zanatska škola kao i Kulturno-umetničko društvo „Dimitrije Koturović“. Projekat „Motiviši se“ imao je za cilj promociju aktivnog starenja, socijalnog preduzetništva i međugeneracijske saradnje kroz izradu ručnih radova i prezentovanje tih radova kroz izložbe, sajmove i manifestacije. Aktivnosti i rezultate projekta predstavila je vođa projekta „Motiviši se“ Ljubinka Adamović a Nataša Torodović iz Crvenog krsta Srbije, član Saveta Vlade Srbije za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti i Saveta za pitanja starenja i starosti govorila je o važnosti ovakvih projekata koji uključuju starije sugrađane i koji popravljaju kvalitet života starije populacije.

Nataša Todorović govorila je nekim važnim aspektima socijalne uključenosti starijih, navodeći kako je edukacija, tokom celog životnog ciklusa jedan od važnih elemenata socijale uključenosti. Zatim je govorila o međugeneracijskoj solidarnosti i razmeni, kao i potrebi da se međugeneracijska saradnja što više promoviše proaktivnim inicijativama kojima će pripadnici starije, srednje i mlađe generacije biti okupljeni oko zajedničkih interesovanja. Društvo takođe treba da obezbedi finansijsku sigurnost starijim osobama, pogotovo ženama koje su statistički daleko više izložene riziku od siromaštva u starosti.

Ovaj projekat se bavio i aktiviranjem starijih u radu na očuvanju kulturne baštine, u Evropskoj godini kulturne baštine (2018) što je dobar način da se više društveno korisnih aktivnosti spoje u jednu, a ovo doprinosi i očuvanju mentalnog zdravlja starijih osoba. Aktivne starije osobe imaju bolje zdravstvene ishode, a smanjenje usamljenosti kroz aktivnost u zajednici takođe direktno doprinosi smanjenju rizika od depresije. Konačno, digitalna uključenost je jedan od važnih segmenata socijalne uključenosti starijih jer ona između ostalog pomaže starijima da lakše i efikasnije pristupe određenim servisima a što je direktno povezano sa njihovim garantovanim ljudskim pravima.

Projekat „Motiviši se“ je bio motivisan implementacijom malih grantova u lokalnoj zajednici koji su bili deo projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ a kojim u pet država regiona koordinira Crveni krst Srbije uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.