U cilju boljeg razumevanja međugeneracijske saradnje i razmene Crveni krst je sproveo istraživanja pod nazivom “Međugeneracijska razmena”. Istraživanje je realizovano uz podršku Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavice Đukić Dejanović. Pored kvantitativnog dela u kome je učestvovalo 753 osobe ovaj projekat sadržao je i prikupljanje kvalitativnih podataka kroz fokus grupe. U četvrtak 21. februara 2019. godine u prostorijama Crvenog krsta Inđija održana je fokus grupa uz učešće različitih generacija.

Opšti zaključak je da međugeneracijska solidarnost postoji, ali da je neophodno da se mnogo više promoviše na svim nivoima i u svim oblastima, što sada nije slučaj. Takođe je neophodno raditi sa decom u školama kako bi deca mogla da razumeju šta je to solidarnost, ne samo među generacijama, već i solidarnost unutar generacije i time bi se smanjila i diskriminacija kao i nasilje. Rad u školama i uključivanje starijih bi takođe omogućilo deci  da budu svesni različitih životnih faza i da tokom života bolje prihvate i svoje starenje. Jedan od zaključaka je da treba pomoći i roditeljima, odnosno pomoći porodicama, kako bi solidarnost mogla da bude zadata vrednost u društvu. Da svako treba da ima prijatelje različitih generacija i one mlađe i one starije, jer samo tako će njegov život biti bogatiji.

Učesnici fokus grupe iz Inđije istakli su primer dobre prakse iz svoje sredine. Radi se o zajedničkoj aktivnosti “Kutka za srećni trenutak” Crvenog krsta Inđije koji svakog četvrtka okuplja starije žene i decu iz osnovne škole. Starije žene članice kutka bile su angažovane na časovima “domaćinstva” i učile decu pletenju i kuvanju. Veze koje su se stvorile tokom ovih zajedničkih aktivnosti postoje i danas.

Međugeneracijska solidarnost se ne dešava samo u porodici, već i na poslu, u prevozu, na ulici, u institucijama, na kulturnim događajima, ali i među komšijama u ulici i zgradi u kojoj živite, pa i u kafiću i zato je neophodno da sve generacije budu senzibilisane jedna na drugu i na značaj razvijanja međugeneracijske solidarnosti.

Učesnici ove fokus grupe istakli su da je potrebno malo više raditi i na promovisanju međugeneracijske solidarnosti na poslu, jer time se lakše postiže transfer znanja sa jedne na drugu generaciju, a to je sada i veoma važno u savremenom društvu, gde je rast znanja mnogo veći nego u bilo kom drugom dobu.

U svakom slučaju razvijanje međugeneracijske solidarnosti je obaveza svih: pojedinca, porodice, društva i države i svako ima svoju ulogu i odgovornost u tom procesu.