Centar za razvoj zdravlja Svetske zdravstvene organizacije u Kobeu angažovao je RAND Europe da služi kao istraživačko središte za sistematsko razmatranje i dokazivanje socijalnih inovacija u lokalnim zajednicama (CBSI) za zdravo starenje u zemljama srednjeg i visokog dohotka. RAND Europe je u svoj izveštaj uključio nalaze iz studije slučaja koja se bavila grupama za samopomoć starijih osoba u Srbiji.

Grupe samopomoći za starije osobe koje su osnovane u Srbiji između u okviru projekta „Dijalog organizacija civilnog društva na zapadnom Balkanu“ implementiranog u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, a uz podršku Evropske unije, između 2010 i 2012 godine. Crveni krst Srbije je bio nosioc aktivnosti u ovom projektu u Srbiji, dizajnirao i pokrenuo aktivnosti grupa samopomoći. Sve organizacije članice mreže HumanaS koje su bile zainteresovane mogle su da se jave da učestvuju u razvijanju grupa samopomoći. Crveni krst Srbije organizovao je edukacije, sastanke i konsultacije da bi pomogao starijima da preuzmu inicijativu i da pokušaju da reše identifikovane probleme u svojoj zajednici, uključivanjem samih starijih, ali i čitave zajednice.

U ovom trenutku, u Srbiji grupe samopomoći za starije osobe aktivne su u više gradova i opština, a funkcionišu samostalno, uz podršku koje im pružaju organizacije pre svega Crveni krst Srbije koji i ima najviše grupa 35 sa preko 1.000 uključenih starijih, zatim Amity, Hleb života i Viktorija.

Ova studija slučaja bavila se grupama samopomoći za starije osobe u Crvenom krstu Paraćina i Boru, a u pokušaju da se ispita delotvornost odabranih modela socijalnih inovacija u socijalnim zajednicama. Neki od glavnih nalaza ove studije su:

  • Grupe samopomoći za starije su model malog obima i niskih troškova kojim se unapređuju određeni aspekti psihosocijalnog zdravlja i dobrobiti, a kao rezultat povećane socijalizacije i vršnjačke podrške
  • Podrška organizacija civilnog društva u početnoj fazi je veoma značajna
  • Održivost je najveći izazov, ali niski troškovi funkcionisanja čine ih potencijalno primamljivim za finansiranje iz lokalnih budžeta uz demonstriranje njihove efikasnosti.