U Neumu, Bosna i Hercegovina od 10. do 11. aprila 2019. godine održana je konferencija pod nazivom »Akcija protiv diskriminacije na osnovu godina«. Konferencija je deo projekta koji spovodi Hilfswerk International u partnerstvu sa: Partnerstvom za zdravlje, Društvo Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine i Udruženje za pomoć i razvoj Hajde.  Cilj projekta je unapređenje ljudskih prava starijih, unapređenje i razvijanje kapaciteta  institucija, kao i promovisanje aktivnog učestvovanja starijih u društvu.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije je kao ekspertkinja pozvana da govori o diskriminaciji i ljudskim pravima starijih osoba. Ona je istakla da je ejdžizam svakako široko prihvaćen širom sveta i svuda oko nas, a sa demografskim starenjem raste rizik od starosne diskriminacije.

Stariji se tretiraju drugačije iz neznanja, zabluda, stereotipa i predrasuda o starijim osobama i starenju.

Opstanak stavova i predrasuda o starijima:

  • Stav da su starije osobe teret za društvo, porodice, za sistem zdravstvene i socijalne zaštite, za ekonomiju, vide se kao nekompetentni, nesposobni i beskorisni, ne mogu da rade efikasno, profitabilno ili produktivno, politički konzervativni.
  • Nedovoljno obrazovani, nezanimljivi, ne mogu da drže korak sa modernim vremenom i tehnologijama, kao potrošna roba, zastareli su.

Nivo svesti u društvu nedovoljno je razvijen. Diskriminacija je prisutna u mnogim oblastima života i ona predstavlja potencijalni rizik od zlostavljanja, a takođe utiče i na fizičko i mentalno zdravlje starijih osoba. Moramo se boriti protiv diskriminacije, kroz promovisanje pozitivne slike o starenju i starosti i doprinos starijih u društvu, a vrlo su važne i javne politike koje zabranjuju diskriminaciju na osnovu godina u različitim oblastima. Treba biti svestan i činjenice da ovom vrstom diskriminacije diskriminišemo sebe u budućnosti jer “Prava starijih danas su tvoja prava sutra”. Učesnici su na kraju prezentacije imali i pitanja i bili zadovoljni prikazanim rezultatima, a zaključak je da je iskustvo Crvenog krsta Srbije jako značajno za druge organizacije koje planiraju da razvijaju pristup zasnovan na pravima.