Od 11. do 12 aprila. 2019. godine u Sarajevu je održan sastanak mreže  ”Za dostojanstveno starenje” u okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP), u organizaciji NVO Osmijeh koji je koordinirao implementaciju projekta u Bosni i Hercegovini.

Sastanak bio je namenjen jačanju kapaciteta mreže u oblasti zagovaranja za prava starijih u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka predstavljeni su i mikrograntovi, sa jedne strane njihovi uspesi, a sa druge strane izazovi sa kojima su se organizacije suočavale u toku implementacije i na koji način može da se unapredi njihov rad. Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije predstavila je dostignuća projekta u regionu, ali je takođe govorila i o realizaciji projekta u Srbiji. Posebno je istakla uspešne strane projekta i njegova dostignuća.