U petak 7. juna u Crvenom krstu Savski venac održana je fokus grupa čiji su učesnici bili neformalni negovatelji. Radi se pre svega članovima porodica koje brinu o svom starijem članu koji je funkcionalno zavistan ili brinu o mlađoj osobi sa invaliditetom.

Cilj fokus grupe bio je da se utvrde potrebe i problemi sa kojima se neformalni negovatelji suočavaju u svakodnevnim aktivnostima nege i da podaci sa fokus grupa posluže za izradu upitnika koji će poslužiti za opsežno istraživanje.

Tokom razgovora u okviru fokus grupa, važan zaključak je bio da se neformalni negovatelji suočavaju  sa situacijom, da u društvu postoji vrlo malo podrške neformalnim negovateljima, a podrška koja postoji ili nije dostupna ili nije dovoljno vidljiva. Potrebno je dizajnirati programe podrške, edukacije i usluge koje će biti namenjene ovoj grupi.

Fokus grupa je deo projekta koji je podržan od strane Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, a sprovodi ga Helpnet u saradnji sa Crvenim krstom Srbije.

 

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content