Nakon 40 meseci uspešne realizacije projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ je završen krajem maja ove godine. U skladu sa ugovorom sa Evropskom unijom, u toku je eksterna evaluacija projekta koja treba da oceni njegovu uspešnost ali i zabeleži naučene lekcije i preporuke za buduće slične aktivnosti. Nakon obilaska partnera u regionu, evaluatorka g-đa Jelena Mirković je sada u Srbiji i danas je u Beogradu u okviru evaluacije održala fokus grupu sa članicama mreže HumanaS.

Projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ pomognut je od strane Evropska unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.