U okviru projekta “Osnaživanje starijih žena: prevencija zlostavljanja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)” u prostorijama Crvenog krsta Savski venac organizovana je fokus grupa sa starijim ženama. Cilj fokus grupe je bio da se sakupe podaci od starijih žena o njihovom viđenju ovog problema, koliko je rasprostranjen, da li znaju neki primer nasilja nad starijima u svojoj sredini. Takođe starije žene su govorile o tome zašto se nasilje ne prijavljuje i ko su najčešći nasilnici. Vrlo važan deo fokus grupe bila je diskusija o tome na koji način sistem i različiti delovi sistema štite starije žene ili ne štite i šta je to što treba unapredili da bi se starije žene zaštitile. Zaključak je svakako da socijalna uključenost u aktivnosti zajednice može da bude preventivni faktor i da usamljenost i povlačenje vode u izolaciju i rizik od nasilja. Na fokus grupi učestvovalo je 15 žena starijih od 65 godina.