Crveni krst Srbije nastavlja sa realizacijom projekta “Osnaživanje starijih žena: prevencija zlostavljanja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)” . Tako da je 2. marta u prostorijama Crvenog krsta Palilula organizovana druga fokus grupa, okupivši desetoro mladih ljudi koji su sa nama razgovarali na temu nasilja nad starijim ženama.

Ova radionica pokazala je stav mladih da nasilje treba adekvatno kazniti, ali kada se nasilje desi sistemski odgovor često izostaje. Po mišljenju naših sagovornika, žene su dvostruko ranjive i pod rizikom od nasilja, zato jer su žene i zato jer su starije. Za mlade je važno promeniti stav o starijima, boriti se protiv stereotipa i predrasuda, jer one često i predstavljaju uvod u nasilje. A i sami stariji treba više da se socijalizuju, da kada odu u penziju ne budu izolovani, potrebno je da se druže. Sada u Beogradu ima puno sadržaja koji mogu da omoguće različite aktivnosti. Takođe je jedna od preporuka mladih da treba postaviti granice, po njihovom mišljenju nasilje postoji i u institucijama, ali o tome se malo priča i potrebno je i o tome malo progovoriti.

Svi učesnici su se složili da mladi mogu da budu neki most između svojih roditelja i njihovih roditelja, ako u porodici dođe do nekih problema. U vođenju fokus grupe učestvovali su prof. dr Bojana Matejić, dr Milutin Vračević i Nataša Todorović. U diskusiji je učestvovalo deset mladih osoba. Pitanje mladih upućeno nama: šta je sledeći korak kako zaštititi starije žene?

 

Ovaj projekat finansira Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj.