Amity je bio aktivan u pružanju podrške starijim osobama i njihovim neformalnim negovateljima tokom pandemije virusa COVID-19. Otvorili smo telefonsko savetovališteza starije osobe i njihove neformalne negovatelje (062/854-54-20), koje je funkcionisalo svakog dana od 16 do 19 časova, a kraj telefona je dežurala socijalna radnica, Nadežda Satarić. Istovremeno, u Kragujevcu i Čačku je takođe funkcionisalo savetovalište za neformalne negovatelje zavisnih starijih osoba i osoba obolelih od demencije, kao deo projektnih aktivnosti u okviru Projekta: “Razvoj savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih osoba i promocija preraspodele neplaćenog rada”. U Kragujevcu i Čačku su pored telefona dežurale doktorke neuropsihijatri. Ove aktivnosti su se pokazale kao veoma značajne, jer smo tokom mesec i po dana, u vreme trajanja vanrednog stanja, imali više od 100 korisnika usluga.