U periodu od proglašenja vanrednog stanja zaključno sa 10. majem, Hleb života je kroz različite oblike pomoći podržao ukupno 209 najugroženijih staračkih domaćinstava i to: 81 domaćinstvo  kroz pružanje  materijalne  pomoć i usluga  i 128 domaćinstavo  kroz psihosocijalnu i savetodavnu podršku.

Materijalna pomoć je pružena za  81 staračko domaćinstavo u izolaciji kroz:

  • podelu humanitarne pomoći u hrani, higijeni i lekovima za 50 domaćinstava ;
  • nedeljne usluge nabavke i dostave hrane i lekova za  10 najugroženijih  korisnika  pomoći u kući koji žive sami i nemaju nikakve  srodnike;
  • kroz pomoć u nabavci i distribuciji pelena za 21 dementna starija lica.

Psihosocijalna podrška  (telefonom)  je pružena za 128 starijih lica:

  • psihosocijalna podrška je pružena korisnicima pomoći u kući,
  • korisnicima kojima se redovno pružaju usluge zastupanja i psihosocijalne pomoći kroz naš program, kao i korisnicima 3 kluba za stare.

Podršku su  obavljali zaposleni u programu za stare – socijalni radnik, medicinska sestra, andragog i obučene gertontodomaćice.

Savetodavna pomoć od strane neuropsihijatra jedan puta nedeljno za  20 negovatelja  dementnih lica.

Obavljeno oko 250 razgovora sa porodicama koje brinu o dementnom članu porodice.

Naš rad sa starima podržavaju sledeći donatori: Brot fur die Welt, Brot des Lebens iz Nemačke,  Brot des Lebens iz Nemačke, Reningzborg iz Švedske, International Women Club iz Beograda, German Mennite Organization iz Nemačke,  Swiss Mennonite Mission iz Švajcarske.

Za vreme vanredne situacije IWC donacija je omogućila  kupovinu pelena za dementna lica i savetodavnu podršku za  negovatelje dementnih lica.

Banka hrane je omogućila i nekoliko artikala hrane za humanitarnu pomoć.

U toku vanrednog stanja je  formiran i Tim za vanrednu pomoć od 10 mlađih volontera sa teritorije Zvezdare i Vračara koji su pored zaposlenih u HŽ pomagali u distribuciji humanitarne pomoći.

HŽ je zbog vanrednog stanja obustavio aktivnosti u 3 kluba na Vračaru, Železniku i Obrenovcu. U razgovoru sa korisnicima se ispostavilo da ove aktivnosti najviše nedostajale  starijima koji su organizovani u  8 različitih sekcija i koji jedva čekaju da se vrate svojim socijalnim aktivnostima. Nadamo se i mi da ćemo uskoro  čuti njihovu pesmu, recitacije  i gledati  nove  igre i kola  naših starijih. Nedostaje nam taj žagor, pesma i uzbuđenje koje donose njihove aktivnosti.