Caritas je u svim opštinama u kojima redovno pruža usluge kućne nege nastavio to da radi i tokom pandemije COVID-19. Sve usluge su koordinirane sa nadležnim lokalnim samoupravama i realizovane uz poštovanje maksimalnih mera zaštite kako zaposlenih, tako i korisnika. Gde god i koliko god je to bilo moguće pored redovnih usluga, korisnicima je obezbeđena zaštitna oprema i materijal za dezinfekciju. Volonteri Caritasa su u više mesta obezbedili prikupljanje, nabavku i dostavu osnovnih prehrambenih namirnica.