Čovekoljublje, Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve, je tokom vanrednog stanja nastavilo da pruža uslugu Pomoć u kući odraslim i starijim osobama u Kragujevcu i okolini. Po izbijanju epidemije, preduzete su sve preventivne mere zaštite kako korisnika tako i zaposlenih gerontodomaćica koje su podrazumevale obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica, kao i smanjeno zadržavanje kod korisnika.

U okviru projekta „Jačanje dobrobiti starijih osoba“, koji Čovekoljublje sprovodi u saradnji sa organizacijom Brot für die Welt i Federalnim ministarstvom za socijalnu politiku, zdravlje, negu i zaštitu potrošača Republike Austrije, obustavljene su sve zajedničke aktivnosti, radionice i kursevi računara za starije osobe dok se ne steknu uslovi za bezbedno odvijanje aktivnosti.
Starijim osobama koje žive sa HIV/sidom na teritoriji Beograda podeljeni su paketi hrane i higijene u okviru projekta podrške osobama koje žive sa HIV/sidom koji se sprovodi iz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt.

U saradnji sa Gradom Kragujevcem i Centrom za socijalni rad „Solidarnost“, Čovekoljublje je tokom vanrednog stanja otvorilo nužni smeštaj za prihvat lica koji se nalaze u stanju socijalne potrebe sa teritorije šumadijskog okruga. U smeštaju je boravilo ukupno 9, pretežno starijih osoba, kojima je pružana kompletna nega. Rad nužnog smeštaja, pored Centra za socijalni rad i Grada Kragujevca, pomogli su svojim donacijama u vidu dezinfekcionih sredstava, garderobe, pelena, hrane, aparata za opremanje prostora (frižider i televizor) – Crveni krst Kragujevac, Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi, Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Kragujevac, firma „Sim Beks“ Novi Sad i Tehnopromet Kragujevac.

U narednom periodu planirana je podela paketa hrane i higijene za starije osobe pretežno iz seoskih sredina sa teritorije Kragujevca i Kraljeva.