U toku vanrednog stanja Crveni krst Srbije pružao je pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva. Ova pomoć obuhvatala je različite usluge od direktne pomoći  u hrani i higijeni, do pomoći volontera prilikom kupovine, nabavke lekova ili pomoći prilikom upotrebe bankomata…. ali i kroz novouspostavljene telefonske linije za pružanje informacija, psihološke prve pomoći i psihosocijalne podrške.

U periodu od 17. marta do 10. maja 2020. godine volonteri i osobe profesionalno zaposlene u Crvenom krstu u Republici Srbiji, povodom aktuelne pandemije COVID-19, realizovali su 352.904 akcije pomoći ka pojedincima.

Na teritoriji 161 grada/opštine 2.823 volontera Crvenog krsta su dala svoj doprinos na suzbijanju epidemije virusom korona.  Tokom pandemije formirano je 139 mobilnih volonterskih timova, a doprinos volontera Crvenog krsta se ogleda i kroz 222.782 sata uložena u pružanje pomoći svima kojima je ona potrebna.

U istom periodu 685 profesionalaca je kroz 131.534 sati angažovanja iskazalo spremnost da budu deo ukupnih aktivnosti u Republici Srbiji na suzbijanju epidemije virusom korona kroz pružanje pomoći svima kojima je ona potrebna, a posebno osobama koje pripadaju najranjivijim grupama.

Važan aspekt delovanja Crvenog krsta Srbije je i psihosocijalna podrška, pa je oformljeno ukupno 127 telefonskih info linija za podršku i 4 SMS servisa za podršku osobama sa oštećenjima sluha.

Uz podršku UNFPA u sedištu Crvenog krsta Srbije oformljeno je nekoliko linija za podršku, ponedeljkom je psihosocijalna podrška starijima, utorkom je dežuran lekar za zdravstveno preventivna pitanja i petkom je volontirala Brankica Jankovvić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, takođe petkom je i linija za podršku stranim državljanima koji žive u Srbiji.

Naravno važni programi su nastavili sa radom tako da je narodna kuhinja imala 26.861 distribuiranih kuvanih obroka na dnevnom nivou za korisnike narodnih kuhinja, a svim osobama starijim od 65 kuvani obrok se nosio na kućnu adresu. Dobrovoljno davalaštvo je takođe nastavljeno uz sve mere zaštite.

U okviru programa brige o starijima, stariji volonteri su se organizovali, praveći telefonske krugove sa svojim korisnicima i drugim starijim volonterima. Nastavili su da volontiraju, ali od kuće i uz pomoć telefona ili društvenih mreža.