Kako je epidemija virusa korona COVID-19 u posebno težak položaj stavila starije osobe u Srbiji – zbog većeg rizika od obolevanja, ali i teže izolacije kojoj su izloženi a koja ima i jake efekte na psihološku stabilnost i mentalno zdravlje – tako je i kompanija Beiersdorf odlučila da pomogne starijima svojom donacijom kroz mrežu HumanaS.

Dogovoreno je da se donacija od 15.000 evra upotrebi za kupovinu i distribuiranje paketa pomoći u hrani i higijenskim sredstvima za starije osobe kojima je ova vrsta pomoći potrebna, a da se distribucija izvrši putem mreže HumanaS kojom koordinira Crveni krst Srbije okuplja organizacije civilnog društva koje rade zajedno sa starijima i u njihovo ime na javnom zagovaranju i promeni javnih politika u cilju poboljšanja kvaliteta života starijih. No, u toku epidemije, veliki deo aktivnosti članica mreže usmeren je na obezbeđivanje najosnovnije pomoći najugroženijim starijim osobama kako bi se sačuvalo njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Nabavka i distribucija paketa hrane i higijenskih sredstava biće od velike pomoći upravo onima kojima izolacija najteže pada i koji nemaju mogućnopst da se oslone na porodicu ili komšije za potrebe nabavke ali i socijalizacije. Zbog ovoga mreža HumanaS i Crveni krst Srbije izražavaju veliku zahvalnost kompaniji Beiersdorf d.o.o. na razumevanju potreba i pruženoj pomoći.