Aktivno starenje kroz aktivnosti organizacije Hleb života, uz poštovanje epidemioloških mera, organizovano je nekoliko aktivnosti za seniore kluba Topli kutak, koji u sve većem broju izražavaju interesovanje da se uključe u različite sekcije u okviru samog kluba. Sekcije su obuhvatile sve starije koji su imali interesovanja da učestvuju u unapred pripremljenom planu rada. Neke od tema su bile: Dve proble na temu Splet igara iz Šumadije (Folklorna grupa); Probe Dramske grupe; Seniori čitaju svoje radove i poznata dela naših cenjenih pisaca (Literarna grupa, sa preko 20 članova); Značaj čitanja u populaciji 65+ (Čitalačka grupa); Tri puta organizovana aktivnost Šetnja na Adi Ciganliji (Rekreativna grupa, uz proslavu rođendana članova grupe)

POMOĆ U KUĆI I MATERIJALNA POMOĆ – U junu su gerontodomaćice Hleba života pružale redovno uslugu pomoći u kući za 22 korisnika, a za 17 najuogroženijih je obezbeđena pomoć u hrani, higijeni i lekovima.

PODRŠKA PORODICAMA SA DEMENTNIM ČLANOM -Održan još jedan Vebinar od strane udruženja Destigma u organizaciji Hleba života, namenjen  negovateljima dementnih OSOBA. Forma predavanja je bila u vidu interaktivne radionice sa gorućim ličnim problemima koji trenutno zaokupljaju same negovatelje ali i razgovor o tome kako ih prevazići. Pored navedenog vebinara, omogućeno je i Telefonsko  Savetovalište za negovatelje dementnih osoba kao forma individualnog savetovališta o temama koje sami negovatelji nisu uvek spremni da podele u grupi.