U petak 14. juna 2024. godine je u deset časova održana tribina „Prevencija nasilja nad starijima“, a povodom obeležavanja 15. juna, Svetskog dana borbe protiv nasilja nad starjima. Mreža HumanaS je bila suorganizator ove tribine a na kojoj su govorili Nataša Todorović, Crveni krst Srbije i koordinatorka mreže HumanaS, Tanja Prijić, kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Nadeža Satarić, Udruženje snaga prijateljstva – Amity. Cilj događaja je bio da se stariji upoznaju sa tipovima nasilja, rizicima od nasilja i načinima na koje se nasilje može bezbedno prijaviti.

 

Na tribini je učestvovalo dvadeset starijih osoba i razgovaralo se o svih pet glavnih tipova nasilja i njihovoj prevalenci, kao o i tome zašto stariji ne prijavljuju nasilje. Nataša Todorović je govorila o tipovima i rizicima nasilja, Nadežda Satarić o finansijskom nasilju a Tanja Prijić o zloupotrebama vezanim za pravo nasleđivanja imovine.

 

Svetski dan borbe protiv nasilja nad starijima se u svetu obeležava od 2006. godine, na inicijativu Međunarodne mreže za borbu protiv nasilja nad starijima (INPEA) a u Srbiji se od 2007. godine na inicijativu Crvenog krsta Srbije obeležava u saradnji civilnog i javnog sektora. Od 2011. godine ovaj datum uvršćen je i zvanično u kalendar Ujedinjenih nacija. Neke od znalčajnih statistika vezanih za ovaj datum su:

 

  • Približno 1 od 6 osoba starijih od 60 godina doživela je neki oblik zlostavljanja u zajednici tokom prošle godine.
  • Stope zlostavljanja starijih osoba su visoke u ustanovama kao što su domovi za stare i ustanove za dugotrajnu negu, sa 2 od 3 člana osoblja koji priznaju da su počinili zlostavljanje u protekloj godini.
  • Stope zlostavljanja starijih porasle su tokom pandemije COVID-19.
  • Zlostavljanje starijih osoba može dovesti do ozbiljnih fizičkih povreda i dugotrajnih psihičkih posledica.
  • Predviđa se da će se zlostavljanje starijih osoba povećati jer mnoge zemlje doživljavaju ubrzano starenje stanovništva.
  • Globalna populacija osoba starijih od 60 godina će se više nego udvostručiti, sa 900 miliona u 2015. na oko 2 milijarde 2050. godine.

 

Nataša Todorović će danas učestvovati i na događaju koji u Njujorku zajednički organizuju Odeljenje Ujedinjenih nacija za ekonomska isocijalna pitanja (UN DESA) i Međunarodna mreže za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA), gde će govoriti o starijim osobama u vanrednim situacijama i oružanim sukobima.